Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Hoan
Hiệu phó
Đại học
Lê Thị Hoan
2 Nguyễn Thị Tú Uyên
Hiệu Trưởng
Bí Thư chi bộ
Đại học
Nguyễn Thị Tú Uyên
3 Nguyễn Thị Hiên
hiệu phó
Đại học
Nguyễn Thị Hiên
4 Tào Thị Hiền
giáo viên
Tổ trưởng CM
Đại học
Tào Thị Hiền
5 Ng Thị Tân
giáo viên
đại học
Ng Thị Tân
6 Lê Thị Bích An
giáo viên
giáo viên
Lê Thị Bích An
7 Lê Hông Thúy
giáo viên Lê Hông Thúy
8 Ng Thị Văn
giáo viên
giáo viên
Ng Thị Văn
9 Phạm Thị Hằng
giáo viên
giáo viên
Phạm Thị Hằng
10 Đào Thị Tiến
giáo viên
giáo viên
Đào Thị Tiến
11 Lê Thị Hảo
giáo viên
giáo viên
Lê Thị Hảo
12 Vương Thị Miến
giáo viên
giáo viên
Vương Thị Miến
13 Đào Thị Bích Hòa
giáo viên
giáo viên
Đào Thị Bích Hòa
14 Tạ Thị Lan
giáo viên
giáo viên
Tạ Thị Lan
15 pHẠM tHỊ hƯỜNG
giáo viên
giáo viên
pHẠM tHỊ hƯỜNG
16 Tào Thị Ngần
giáo viên
giáo viên
Tào Thị Ngần
17 Nguyễn Thị Hợp
giáo viên
giáo viên
Nguyễn Thị Hợp
18 Tạ Thị Thu hIỀN
giáo viên
giáo viên
Tạ Thị Thu hIỀN
19 Ng Thị Thoa
giáo viên
giáo viên
Ng Thị Thoa
20 Kiều Bích Thủy
giáo viên
giáo viên
Kiều Bích Thủy
21 Nhữ Ngọc ÁNH
giáo viên
giáo viên
Nhữ Ngọc ÁNH
22 Nhữ Ngọc ÁNH
giáo viên
giáo viên
Nhữ Ngọc ÁNH
23 tRỊNH tHỊ nHÀN
giáo viên
giáo viên
tRỊNH tHỊ nHÀN
24 nG. thị Liễu
giáo viên
giáo viên
nG. thị Liễu
25 Tại Thị Mai
giáo viên Tại Thị Mai
26 Bùi Thị Hiền
giáo viên
giáo viên
Bùi Thị Hiền
27 Phùng Thị Thanh
giáo viên
giáo viên
Phùng Thị Thanh
28 Bùi Thị Lan
giáo viên Bùi Thị Lan
29 Ng. Thị Hoa
giáo viên Ng. Thị Hoa
30 Ng. Thj Ngọc
giáo viên Ng. Thj Ngọc
31 Lê Thị Toan
giáo viên Lê Thị Toan
32 Nguyễn Thị Nga
giáo viên Nguyễn Thị Nga
33 Lê Thị Mỹ
giáo viên Lê Thị Mỹ
34 Trần Thị Hà
giáo viên
giáo viên
Trần Thị Hà
35 Lê Thị Yến
giáo viên Lê Thị Yến
36 Lê Thị Uyển
giáo viên Lê Thị Uyển
37 Ng. Thị Liên
giáo viên Ng. Thị Liên
38 Ng Thị LỆ
giáo viên Ng Thị LỆ
39 nG Thị Mừng
giáo viên nG  Thị Mừng
40 Lã Thị LA
giáo viên Lã Thị LA
41 nG. Ngọc hÀ
giáo viên nG. Ngọc hÀ
42 Bùi Thị Hiền
giáo viên Bùi Thị Hiền
43 nG. Thị Cúc
giáo viên nG. Thị Cúc
44 Ng. Thị Đăng
giáo viên Ng. Thị Đăng
45 Nguyễn Thị Nga
giáo viên Nguyễn Thị Nga
46 Đỗ Thị Hông Vân
giáo viên Đỗ Thị Hông Vân
47 Ng. Thị Thanh Dung
giáo viên Ng. Thị Thanh Dung
48 Tào Thị Hoa
giáo viên Tào Thị Hoa
49 Tào Thị Nga
Nhân viên
Nhân Viên
Tào Thị Nga
50 Ng.Thị Aí Liên
Nhân viên Ng.Thị Aí Liên
51 Ng Thị Tuyến
Nhân viên Ng Thị Tuyến
52 Nguễn Thị Qúi
Nhân viên Nguễn Thị Qúi
53 Ng. Thị Ly
Nhân viên Ng. Thị Ly
54 Nguyễn Thị Ân
giáo viên Nguyễn Thị Ân
55 Tạ Thị Phượng
Nhân viên Tạ Thị Phượng
56 kIỀU THỊ YÊN
Nhân viên kIỀU THỊ YÊN
57 nGUYỄN tHỊ nGUYỆT
Nhân viên kế toán nGUYỄN tHỊ nGUYỆT
58 Ng Thị LÂN
Y TẾ Ng Thị LÂN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây